Hra na roboty a lidi

Inovace, technologie, robotizace a k nim patřící přídavná jména moderní, sofistikovaný, virtuální atp. jsou ve slovníku mnoha lidí, kteří v těchto slovech hledají pokrok a úspěch pro jejich firmy. Nic proti tomu i moje firmy jsou postavené na moderních technologiích a inovativních metodách práce.

Vedle robotů a virtuálních světů se však ve firemním prostředí nesmí zapomenout na člověka a jeho potřeby! Ty jsou často diametrálně odlišné od toho, kam danou firmu směřuje tlak na vyšší efektivitu práce, úspory, modernizaci atd. Pokud např. při robotizaci výrobní linky zapomenete vysvětlit lidem ve vaší firmě, co jim to přinese nebo umožní dělat jiného, jaký to bude mít na ně dopad a v čem je její smysl, tak si vytvoříte silnou opozici, která vaše inovativní nápady nebude přenášet do praxe a halová šeptanda vytvoří brzy atmosféru strachu a neochoty. Zkrátka zavádění moderních technologií musí jít ruku v ruce s prací na firemním poslání i hodnotách, které lidem umožní se v těchto nových trendech zorientovat a identifikovat v nich svoje potřeby. Chytrý manažer jim bude naslouchat a s robotickou rukou je implementuje ve stejný čas. Jedině tak může mít hra na roboty a lidi vítěze na obou stranách.

Holistic Management® Hra na roboty a lidi

Autor: Mgr. Ondřej Chromý

29.04.2019 Google v hlavě

... více

19.04.2019 NAŠE NEJBLIŽŠÍ AKCE!

... více

15.04.2019 Manipulace při obchodních jednání

Kdy je manipulace účinná? Jak často ji používáte během obchodního jednání? Jak vnímáte etickou stránku věci? Jak se manipulacím bránit?... více