Výchova pesimistů v Čechách

Také patříte do skupiny lidí, kteří na základní škole měli problém se psaním diktátu? Tento banální test vašich schopností v gramatice ČJ, je jedním z příkladů, jak škola může zničit dítě už v jeho raném věku. Možná si říkáte, kam tím mířím?... No, přímo do černého!

Když se nad tím zamyslíte, a tomu vás škola tolik neučila, zjistíte jak hloupý základ to v sobě ukrývá. V běžném diktátu musíte napsat 300, 500 možná i 1000 znaků (písmen). Když v 5 z nich uděláte chybu, jste považováni za hlupáky, dostáváte za pět a navrch nálepku "vyvrhele společnosti". Jakou zpětnou vazbu z toho váš mozek dostává? No, že při chybovosti 0,5% už je hodnocen nejhorší možnou známkou! To při vší účtě k našemu rodnému jazyku, který je navrch považován za velmi obtížný, není normální!!! V tomto kontextu fakt, že nejste pochváleni za to, že máte 995 znaků dobře, ale pokáráni, že jich je 5 špatně, vyznívá hodně zvláštně.

Holistic management® 5 chyb z 1000 znaků

Učitel zde ani náznakem nezaměřuje svoji pozornost na to, co jste udělali dobře, pouze reflektuje vaše chyby.

Výsledkem takové výuky a jejího hodnocení je celá řada pesimisticky uvažujících dětí, které si všímají "chib", ale neumí vidět na světě to dobré. Možná se tím naučí pravopisu, ale do života jim to vytváří metaprogramy negace a nízkého sebevědomí.

Autor: Ondřej Chromý

26.11.2018 Světová předpremiéra aplikace Let’s meet VR – a svět spolupráce na dálku již nikdy nebude stejný...

... více

02.11.2018 Virtuální realita z roku 1935!

... více

04.10.2018 2. ROČNÍK JIHOCZECH

... více