Úvod > Team > PhDr. Marta Boučková

PhDr. Marta Boučková

Obor Health Tuning® - psycholožka

Ve své privátní praxi pracuji s klienty, kteří se zaměřují na vlastní osobnostní rozvoj, ale současně pomáhám i klientům, kteří řeší své krize osobní, partnerské či manželské. Jako specialista na bilanční diagnostiku dlouhodobě spolupracuji s firmami z pozice externího poradce pro oblast mezilidských vztahů, ladění týmu i pro oblast individuálního osobnostního rozvoje a cíleného řízení profesní kariéry.

Pracovní zkušenosti

 • Předsedkyně představenstva Evropského kariérního institutu - EKI, o.s.

Vzdělání

 • FF UK v Praze, obor psychologie.
 • Psychoterapeutické výcviky a dlouhodobé kurzy:
 • Výcvikový seminář v systemické rodinné terapii (Institut rodinné terapie Praha)
 • Trénink mediátorů (České centrum pro prevenci a řešení konfliktů ve spolupráci s Mediation And Conflict M-- - Management Services Of St. Louis)
 • Nástavbový seminář zaměřený na racionálně emotivní terapii (Kognitivně behaviorální centrum Praha)
 • Nástavbový seminář zaměřený na rodinnou behaviorální terapii (Kognitivně behaviorální centrum Praha)
 • Kurz v psychoterapii psychogenních poruch příjmu potravy (SVATAB Společnost pro výzkum a terapii anorexie a bulimie Praha)
 • Výcvik v terapiích rodinných systémů (Institut rodinné terapie Praha)
 • Kurz v konvertační a kooperativní hypnoterapii (Seminář pro hypnoterapii Brno)
 • Výcvik v psychoterapii a poradenství zaměřené na osobu - Rogersovský přístup (INOPP Institut pro psychoterapii a poradenství zaměřené na osobu Praha)
 • Kurz kognitivně behaviorální terapie (Česká společnost kognitivně behaviorální terapie)
 • Kurz pro certifikované školitele kurzů Asociace sociálního poradenství
 • Akreditovaný vzdělávací program Dopravní psychologie, VŠAP (Vysoká škola aplikované psychologie s.r.o. v Praze)
 • Výcvikový seminář v systemické rodinné terapii (Institut rodinné terapie Praha)
 • Trénink mediátorů (České centrum pro prevenci a řešení konfliktů ve spolupráci s Mediation And Conflict Management Services Of St. Louis)
 • Nástavbový seminář zaměřený na racionálně emotivní terapii (Kognitivně behaviorální centrum Praha)
 • Nástavbový seminář zaměřený na rodinnou behaviorální terapii (Kognitivně behaviorální centrum Praha)
 • Kurz v psychoterapii psychogenních poruch příjmu potravy (SVATAB Společnost pro výzkum a terapii anorexie a bulimie Praha)
 • Kurz "Hand test v klinické a poradenské praxi" (Institut psychologických služeb Olomouc)

Publikace

 • Boučková, M., Křížková, J.: Když se hubnout nedaří aneb 12 příběhů těch, kterým pomohla rada psychologa. Evropský kariérní institut s.r.o., Praha 2013
 • Boučková, M., Horáková, B.: Psychologické minimum pro personalistu. Evropský kariérní institut, Praha 2007
 • Boučková, M.: Láska hory přenáší aneb když se chce všechno jde. o.s. Variace, Brno 2005

Co dělám pro Holistic Management?

V oboru Health Tuning® se specializuji na pomoc a podporu osobám řešícím nadváhu, a nadměrné stresové zatížení, ale také komplexní pomoc v oblasti firemní psychologie. Aktivně v oblasti psychologie spolupracuji s médii, kde přispívám jak do odborných rubrik, tak spolupracuji na tvorbě pořadů či dalšího obsahu (ČT1 ,2, TV Nova, TV Prima, ČRO Radiožurnal, Frekvence 1 ...). Na základě několik desítek let trvajícího výzkumu jsem vypracovala unikátní typologickou metodiku, která ve spojení s výstupy z InBody S10 dokáže s vysokou pravděpodobností předpovědět potenciální vznik civilizačních chorob, ke kterým má klient předpoklady a z nich vyplývající zdravotní problémy u dané konkrétní osoby.