Úvod > Team > PhDr. Marta Boučková

PhDr. Marta Boučková

PhDr. Marta Boučková

Obor Health Tuning® Osobností diagnostická část pro výživu

Ve své privátní praxi pracuji s klienty, kteří se zaměřují na vlastní osobnostní rozvoj, ale současně pomáhám i klientům, kteří řeší své krize osobní, partnerské či manželské.

Jako specialista na bilanční diagnostiku dlouhodobě spolupracuji s firmami z pozice externího poradce pro oblast mezilidských vztahů, ladění týmu i pro oblast individuálního osobnostního rozvoje a cíleného řízení profesní kariéry.

PRACOVNÍ ZKUŠENOSTI

Předsedkyně představenstva Evropského kariérního institutu - EKI, o.s.

VZDĚLÁNÍ

FF UK v Praze, obor psychologie
Psychoterapeutické výcviky a dlouhodobé kurzy:

Výcvikový seminář v systemické rodinné terapii (Institut rodinné terapie Praha)

Trénink mediátorů (České centrum pro prevenci a řešení konfliktů ve spolupráci s Mediation And Conflict Management Services Of St. Louis)

Nástavbový seminář zaměřený na racionálně emotivní terapii (Kognitivně behaviorální centrum Praha)

Nástavbový seminář zaměřený na rodinnou behaviorální terapii (Kognitivně behaviorální centrum Praha)

Kurz v psychoterapii psychogenních poruch příjmu potravy (SVATAB Společnost pro výzkum a terapii anorexie a bulimie Praha)

Výcvik v terapiích rodinných systémů (Institut rodinné terapie Praha)

Kurz v konvertační a kooperativní hypnoterapii (Seminář pro hypnoterapii Brno)

Výcvik v psychoterapii a poradenství zaměřené na osobu - Rogersovský přístup (INOPP Institut pro psychoterapii a poradenství zaměřené na osobu Praha)

Kurz kognitivně behaviorální terapie (Česká společnost kognitivně behaviorální terapie)

Kurz pro certifikované školitele kurzů Asociace sociálního poradenství

Akreditovaný vzdělávací program Dopravní psychologie, VŠAP (Vysoká škola aplikované psychologie s.r.o. v Praze)

Výcvikový seminář v systemické rodinné terapii (Institut rodinné terapie Praha)

Trénink mediátorů (České centrum pro prevenci a řešení konfliktů ve spolupráci s Mediation And Conflict Management Services Of St. Louis)

Nástavbový seminář zaměřený na racionálně emotivní terapii (Kognitivně behaviorální centrum Praha)

Nástavbový seminář zaměřený na rodinnou behaviorální terapii (Kognitivně behaviorální centrum Praha)

Kurz v psychoterapii psychogenních poruch příjmu potravy (SVATAB Společnost pro výzkum a terapii anorexie a bulimie Praha)

Kurz "Hand test v klinické a poradenské praxi" (Institut psychologických služeb Olomouc)

JAZYKOVÉ DOVEDNOSTI

CO DĚLÁM PRO HOLISTIC MANAGEMENT