Recenze knihy Sociální dovednosti v praxi - David Fontána

Tato kniha může sloužit jako účinný nástroj pro kohokoliv, kdo pracuje ve vedoucí pozici nebo je v každodenní komunikaci se zákazníky, klienty či spolupracovníky. I zkušený manažer v této knize najde mnohé podněty pro zlepšení vztahů v týmu nebo komunitě.

Koupi ji můžete ZDE

Kniha je psaná jednoduchým a srozumitelným jazykem. Velice čtivé jsou příběhy, na kterých jsou jednotlivá témata představována. Díky tomu je snadno představitelné, jak nové postupy zavádět do každodenní praxe.

Téma se začíná odvíjet od základního vnímání osobních i pracovních sociálních vztahů. Díky názorným ukázkám čtenář najde ihned návody na to, jak své sociální vazby posílit a posouvat své dovednosti v této oblasti dál. Dalším krokem v rozvoji sociálních kompetencí je pochopení vnímání vzájemných vztahů druhými a jejich motivů pro tvorbu vztahů.

Většina témat je doplněna testy, na kterých si čtenář může vyzkoušet, jak si vůči danému tématu stojí.

Ve druhé části knihy jsou konkrétní nástroje pro efektivní komunikaci, které jsou pro rozvoj sociálních dovedností velmi přínosné. Mezi klíčová témata patří soustředěná pozornost, způsoby aktivního naslouchání až po neverbální komunikaci. Klíčové pro budování silných sociálních vazeb jsou komunikační vzorce pro konkrétní složité situace dle klíčových typologií lidí. Mezi nejsložitější postupy v komunikaci rozhodně patří jak sdělovat špatné zprávy, jak vtáhnout introverta do komunikace nebo motivovat nesmělého k zapojení do diskuse.

V neposlední řadě se kniha zabývá i tématem, jak provést změny v budování sociálních vztahů a jak si poradit se vzniklým stresem z nově nastalých situací.

Leoš Kubíček

24.08.2017 Virtuální realita a relaxační transformace

... více

15.08.2017 Recenze knihy Neztraťte motivaci v době blahobytu

Na první pohled se může zdát, že je kniha určena vedoucím pracovníkům či sportovcům a jejich trenérům. Přinese však užitek také rodičům, kteří hledají... více

24.04.2017 Průmysl 4.0 - budoucnost, která již začala.

Téma Průmysl 4.0 budí mnohdy možná až nepřiměřené emoce. Čím to je? V posledním období jsem o tomto tématu mluvil s řediteli a majiteli společností z... více