Úvod > Služby > Majitelé společností, podnikatelé

Majitelé společností, podnikatelé

"V naší firmě jsme potřebovali pomoct s předáním řízení společnosti do rukou managementu. V souvislosti s tím jsme zjistili, že potřebujeme vyřešit i uspořádání struktury celé společnosti. Díky tomu jsme dosáhli lepšího oborového členění naší společnosti a vyšší odpovědnost jednotlivců za jim svěřené části firmy,” říká Ing. Karel Fiedler (jednatel TSE s.r.o.).

A s čím pomůžeme Vám?

Strategické nastavení společnosti

Každá firma vykazuje známky své jedinečnosti, která vychází z firemní DNA. Ta je zde chápána jako matrix společnosti, složený z TOP Managementu, zaměstnanců, pracovního prostředí a komunikačních kanálů uvnitř i vně firmy. Při strategickém nastavování společnosti ovlivňujeme tuto firemní DNA tak, že z TOP manažerů vytvoříme strategické jádro (leadres core), které má jasnou představu jak bude firma vypadat ve střednědobém horizontu a následně se svými týmy sestaví strukturu hodnot, které ji budou utvářet z hlediska dlouhodobého. Tím dojde k identifikaci a eliminaci nežádoucích mutací (procesů) a naopak podpoře výjimek ve firemním systému, které vedou k evolučnímu vývoji dané firmy. Přes krátkodobé cíle se krok za krokem začne naplňovat představa cílového stavu firmy (vize). Takto vytvoříme dynamicky se vyvíjející systém, který má tendenci neustále se adaptovat na proměnlivé konkurenční prostředí.

Udržení si radosti z podnikání

Chcete-li si udržet radost z Vašeho podnikání, pak jako základní kámen tohoto pocitu vnímáme naplnění smyslu Vašeho podnikání. Jako majitel společnosti musím rozumět důvodům, proč vlastně podnikám a co moje činnost přináší navíc mým zákazníkům a okolí, ve kterém působím.

Je překvapivé, že mnozí majitelé společností sami uvádějí osobní zkušenost s tím, že pokud se zaměřili jen na plnění “tvrdých” technicko-ekonomických parametrů, dříve či později je přestalo podnikání bavit.

Jistě jste si všimli, že pokud si chcete udržet radost z podnikání, je třeba abyste do něho začlenili kromě pragmatické logiky i srdce a duši člověka

Generační výměnu

Jistě jste se setkali se statistikou, která říká, že více jak 70% firem nepřežije první generační předání.Určitě si uvědomujete, že se to může stát i Vám. Jak tedy zůstat v té třetině vyvolených?

O technickém předání firmy existuje mnoho svazků odborné literatury, která ovšem opomíjí vliv firemního sociálního systému. Ten je při tom zcela zásadní pro úspěšné předání firmy další generaci nebo managementu.

Experti Holistic managementu mají dlouholeté zkušenosti s úspěšnými projekty tohoto typu.

Zlepšení výkonu firmy

Holistic management vnímá výkon firmy jako nerozdělitelný soubor následujících oblastí: ekonomika podniku (obrat a zisk), efektivita výroby či služeb (výrobní procesy, work-flow) a angažovaná komunikace mezi jednotlivými lidmi i odděleními napříč firemní strukturou. Protože jsou všechny 3 oblasti navzájem propojené a ovlivňují se, zařídí zlepšení výkonu jedné části automatický posun a zlepšení i v ostatních dvou oblastech.

Experti Holistic managementu zlepšují výkonnost firmy 3 zásadními přístupy:

  • Expertní poradenství
  • ICR Klastr
  • Dovednostní vzdělávání (Kompetenční akademie)

Pro zajištění garantovaných a měřitelných výsledků jsou všechny výše popsané přístupy dle potřeb klienta aktivně kombinovány. Tento unikátní postup umožňuje využití celého potenciálu firemní DNA tak, aby firma “rozkvetla” do podoby jejího optima.

Jak najít a udržet si ty správné zaměstnance

Dokud nenahradí Vaše pracovníky roboti, je nezbytné vnímat zaměstnance jako člověka se všemi jeho potřebami! A k tomu musí firma připravit ty správné a lidmi vyhledávané podmínky.

K tomu je nezbytná identifikace zaměstnance s jeho rolí ve firemní struktuře. Pouze člověk, který rozumí smyslu své práce, nebude mít tendenci z ní odcházet.

Na základě realizací projektů v posledních létech v oblastech automotive, strojírenství a služeb jsme doladili a ověřili unikátní metodiku, jak nastavit firmu a zajistit identifikaci zaměstnanců s jejími hodnotami (jak kvalitně pracuji, jak se chovám k ostatním…).

Užitečné nastavení procesů

Pro užitečné fungování procesní struktury je klíčové, aby se na její tvorbě, kontrole a ladění podíleli zástupci jak liniového a středního managementu tak TOP managementu.

Základním kamenem celé procesní struktury je tzv. Hlavní proces určený TOP managementem nebo majitelem firmy, který zajišťuje naplnění smyslu (poslání) společnosti na trhu (pokud je společnost obchodní firmou, je hlavním procesem obchod apod.) Úlohou ostatních procesů je vytvořit takovou podporu a podmínky, aby Hlavní proces fungoval maximálně efektivně (podle požadavků trhu i personálního složení společnosti).

Tím, že se na tvorbě procesů a jejich neustálém dolaďování podílí zaměstnanci napříč firemní strukturou, vzniká tzv. samoladící-se systém. Jeho cílem je autoregulace na základě zpětných vazeb z jednotlivých úrovní managementu.

POTŘEBUJETE PORADIT? NAPIŠTE NÁM

Vaše jméno:

Telefon:

E-mail: