Úvod > Portfolio > Kompetenční akademie®

Kompetenční akademie®

Kompetenční akademie® je unikátní vzdělávací systém, který dokáže účastníkům garantovat, že získané dovednosti začnou ihned využívat ve své praxi.

Všechny programy Kompetenční akademie® jsou garantovány Ekonomickou fakultou Jihočeské univerzity a účastníci získávají univerzitou potvrzený certifikát.

Lektoři jednotlivých výcviků jsou lidé s bohatou praxí v dané oblasti, NE pouze teoretici.

Náplň výcviků KA je založena na širokém spektru metodik z oblastí neurověd, systemického přístupu, NLP, ericksonské komunikační hypnózy, managementu, strategického a projektového řízení a principů leadershipu.

Celý vzdělávací systém pokrývá potřeby všech úrovní řízení firem od TOP managementu, přes střední a projektový management až po úroveň liniových vedoucích (mistři, vedoucí prodejen…). Jednotlivým úrovním řízení se upravuje nejenom náplň výcviků, ale i forma jeho předávání.

Jednotlivé programy můžete vybírat z následujících skupin:

  • Manažerské
  • Expertní
  • Transformační

Pro první pololetí vybíráme:

  • Kompetenční akademie® TOP manažer - oblíbený program trvající 4 jedno dny, který již absolvovalo více jak 300 vedoucích pracovníků jihočeských firem

  • NOVINKA - Kompetenční akademie® Ovládněte svůj mozek pro změnu a komunikaci - jednodenní vstupní školení pro vstup do nového modulového systému Kompetenční akademie®. Modul je vhodný pro všechny, kteří v práci i životě potřebují umět jednat s druhými lidmi a využívat svého potenciálu.

  • NOVINKA - Kompetenční akademie® Typologie - úžasný nástroj pro vedení jednání, který zvyšuje vaši šanci druhé přesvědčit, aby s vámi spolupracovali nebo do vás něco koupili. Podle zkušeností účastníků zajišťuje využívání těchto nástrojů procento konfliktů na pracovišti - a to i na úrovni dělnických profesí. Pro vytvoření svého osobního typologikého profilu jsme vyvinuli vlastní on-line aplikaci.

Detaily programů