Úvod > Portfolio > Kompetenční akademie®

Kompetenční akademie®

Kompetenční akademie® je unikátní vzdělávací systém, který dokáže účastníkům garantovat, že získané dovednosti začnou ihned využívat ve své praxi.

Všechny programy Kompetenční akademie® jsou garantovány Ekonomickou fakultou Jihočeské univerzity a účastníci získávají univerzitou potvrzený certifikát.

Lektoři jednotlivých výcviků jsou lidé s bohatou praxí v dané oblasti, NE pouze teoretici.

Náplň výcviků KA je založena na širokém spektru metodik z oblastí neurověd, systemického přístupu, NLP, ericksonské komunikační hypnózy, managementu, strategického a projektového řízení a principů leadershipu.

Celý vzdělávací systém pokrývá potřeby všech úrovní řízení firem od TOP managementu, přes střední a projektový management až po úroveň liniových vedoucích (mistři, vedoucí prodejen…). Jednotlivým úrovním řízení se upravuje nejenom náplň výcviků, ale i forma jeho předávání.

Jednotlivé programy můžete vybírat z následujících skupin:

  • Manažerské
  • Expertní
  • Transformační