Recenze knihy Neztraťte motivaci v době blahobytu

Autoři: Marian Jelínek, Kamila Jetmarová

Na první pohled se může zdát, že je kniha určena vedoucím pracovníkům či sportovcům a jejich trenérům. Přinese však užitek také rodičům, kteří hledají způsob, jak lépe vychovávat své děti v této dynamické době, pedagogům a samozřejmě široké veřejnosti.

V první části jsou stručným a poutavým způsobem popsány vědecké objevy v oblastech zkoumání lidské psychiky, postojů a subjektivního vnímání světa v souvislosti s lidskými a společenskými potřebami. To vše je porovnáváno s evolučními pravidly tak, aby si čtenář mohl sám vytvářet své závěry a snáze svému chování a chování druhých porozuměl. Je mnohdy překvapivé, jak jsou moudra učenců z dávné historie aktuální i pro dnešní dobu.

Pro čtenáře je již více uchopitelná kapitola Zóny. Říká se, že lenost je pokrokem lidstva. Aktuální doba nám však umožňuje být čím dál více líní bez nutnosti k tomu vytvářet nové „zlepšováky“. Tím následně hrozí degenerace. Část II velice srozumitelným způsobem popisuje, co je nutné dělat pro to, abychom si v takto pohodlné době dokázali udržet schopnost kreativity a smysl života tak, aby nás nepřekvapil v dohledné době syndrom vyhoření a život (včetně práce) přinášel uspokojení.

V poslední části autoři přinášejí konkrétní popisy, jak si udržet motivaci. A to nejen u sebe, ale jak jí vzbouzet u svých dětí, kolegů či podřízených. Klíčové pro porozumění nové situaci žití v blahobytu je, že výrazně důležitější než fixace na cíl je zaměření se na cestu k cíli. V dnešní době se ukazuje, že pokud jsme orientovaní pouze a jen na cíl a chybí nám emoční vazba k činnosti (cestě, postupu), spokojenost z dosažení cíle je pouze krátkodobá a pocit šťastného života se stále nedostavuje. Několik konkrétních případů, jak tvořit emoční vazbu ke sportu, k výuce na hudební nástroj či ke svému zaměstnavateli a výrobním prostředkům, se nachází právě v této kapitole. A co je podstatné, jedná se o konkrétní příklady z českého prostředí několika posledních let!

Leoš Kubíček

Neztraťte motivaci v době blahobytu

24.04.2017 Průmysl 4.0 - budoucnost, která již začala.

Téma Průmysl 4.0 budí mnohdy možná až nepřiměřené emoce. Čím to je? V posledním období jsem o tomto tématu mluvil s řediteli a majiteli společností z... více

11.04.2017 Celostní přístup v managementu znal i Baťa

Celostní přístup se čím dál častěji prosazuje i mimo dnes etablovaný obor medicíny. Dnešní propojený svět je jako stvořený pro širší náhledy v souvisl... více

14.03.2017 Za hrdostí zaměstnanců na svou firmu stojí...

Je slunečné březnové ráno a v největším sále Jihočeského vědeckotechnického parku v Českých Budějovicích se schází zástupci vedení jihočeských společn... více