Recenze knihy Strom poznání

Kniha Strom poznání od vědců H.R.Maturany a F.J.Varely je unikátním souborem základních informací, které jsou nezbytné pro uvědomění si, na jakých principech fungují všechny živé systémy (od jednobuněčných organizmů, přes zvířata a člověka až po systémy sociální).

Klíčovými oblastmi, které kniha rozebírá, jsou základní vlastnosti živých systémů. Mezi ně patří autopoieze a s ní jde ruku v ruce funkční uzavřenost. Co si pod těmito názvy představit? Zjednodušeně řečeno to znamená, že každý živý systém si na základě svých dosavadních zkušeností, a to i nesených v rámci svého evolučního vývoje, utváří svou vlastní strukturu. Na jejímž základě následně reaguje na podněty (perturbace) z vnějšího okolí. A podle své vnitřní struktury se rozhoduje, zda si na základě opakovaných vnějších podnětů začne svou vnitřní strukturu upravovat či zůstane vůči vnějšímu světu neměnný.

Tyto základní vlastnosti jsou až neuvěřitelnou pomůckou pro všechny, kteří působí na pozicích, kde jednají s lidmi, vedou týmy, řídí společnosti nebo lidi vzdělávají. Pokud si význam dříve zmíněných slov přeneseme do praxe, znamená to, že si začneme uvědomovat, že každé námi vyřčené slovo rozhodně je pouhým podnětem vůči druhé osobě a tudíž nemá smysl se spoléhat, že druhý člověk jej ze 100% přijme ve stejném významu.

Výše popsané klíčové oblasti jsou v knize dopodrobna popsány na příkladech od samého vzniku naší země až po současnost. Kniha tento vývoj ukazuje jako jakýsi cyklus, jehož jednotlivé části jsou různě provázány, a díky tomu vznikají nové formy života a jiné naopak svou cestu končí.

Kniha je skvělá, jen je psána složitým vědeckým jazykem. Pro většinu lidí například z manažerské praxe, kterým jsou základní pravidla fungování živých systémů při vedení lidí rozhodně užitečná, bude kniha hůře srozumitelná. Ale doporučuji se nenechat odradit.

Strom_poznani_Varela_Maturana_Holistic_management_Leoš_Kubíček

25.01.2017 Vratislav Kulhánek: Firma je jakýsi živý systém...

... více

23.01.2017 Workshop: Jak být magnetem na zaměstnance, i když nemám sexy produkt?

... více

24.11.2016 Jak na generaci Y

... více