Bez Ty není Já

V poslední době se často setkávám s lidmi, v jejichž jazyce zaznívá "Já" až příliš a těm chci věnovat tento příspěvek.

Představte si, že byste vyrůstali na nějaké vesmírné lodi zcela sami, jen za pomoci strojů nebo robotů. Jaké by bylo Vaše Já? Věděli byste, že jste člověkem? Znali byste Vaše ego? Co byste věděli o sobě nebo svém původu?

To jak se Vaše utvoří, jinými slovy, to kým jste, je podmíněno tím, koho jste ve svém životě potkali a co jste si od těchto lidí (rodičů, sourozenců, kamarádů, kolegů, partnerů atd.) vzali nebo naopak nechtěli vzít. Bez Ty není Já a bez Já není Ty.

Možná by bylo dobré trochu ocenit všechny ty lidi, kteří umožnili růst Vašemu Já a s pokorou přistupovat ke každému novému člověku, kterého Vám osud zavane do cesty. Bude to vyžadovat trochu více vnímavosti, lásky i tolerance a trochu méně Já, ale uvidíte, že Vaše ego bude šťastnější, než kdy před tím. Nejde o to vaše Já potlačit, ale o to, nechat ho skutečně vyrůst! Budu Vám držet palce, ať v životě potkáte, co možná nejvíce pro Vás dobrých TY a... třeba budu jedním z nich :)

Aurot: Ondřej Chromý

Holistic Management® Přátelský přístup

18.03.2019 Skutečnost vs. Úhel pohledu

Jak skutečný je vnější svět? Je to co vidíme a vnímáme skutečně takové? Nebo je to všechno jinak? Je tráva zelená, nebe modré a slunce žluté?... více

11.03.2019 Užitečně neužitečné předsudky

Během svých školení často šokuji účastníky, když se jich ptám, jak nám jsou předsudky užitečné. Ve většině případů slyším odpověď, že předsudky nás př... více

04.03.2019 Výchova pesimistů v Čechách

Také patříte do skupiny lidí, kteří na základní škole měli problém se psaním diktátu? Tento banální test vašich schopností v gramatice ČJ, je jedním z... více